Králičí hop a jak s ním začít

Zábava Healthy Bunny 4. 07. 2024

Králičí hop je sportovní disciplína, kde závodní dvojici tvoří člověk se svým králíčkem na postroji a vodítku. Králík překonává různě vysoké a dlouhé překážky ve správném pořadí. V králičím hopu se pořádají oficiální závody, mistrovství České republiky a mistrovství Evropy

Jaký králík může skákat?

Skákat může jakýkoliv králíček, bez ohledu na plemeno nebo jeho původ. Jedinou překážkou může být zdravotní stav – skákat může pouze zdravý králík bez zdravotních problémů (velké otlaky, neurologické problémy, špatný zrak, nadměrná obezita apod.). Pokud si nejste jistí zdravotním stavem vašeho ušáka, můžete jej vzít na preventivní prohlídku k veterináři.

Králík také musí mít dostatečně ostříhané drápky. U větších plemen (francouzský beran, belgický obr apod.) mohou dopady hodně zatěžovat klouby, není proto úplně vhodné, aby skákali příliš vysoké překážky.

jak zacit s kralicim hopem

Králíčka musí králičí hop bavit a musí skákat, protože sám chce. Nikdy jej do skákání nesmíme nutit! Může se tedy stát, že zrovna váš ušák nebude chtít skákat nikdy. Pokud byste se ovšem králičímu hopu opravdu rádi věnovali, existuje i plemeno králíka s největším potenciálem pro hop – sportovní králík.

Tohle plemeno je chováno výhradně pro sportovní účely, nemá tedy standard, jak má vypadat – může se jednat o beránky, králíky s ušima nahoru, jednobarevné i vícebarevné, velké i malé.. Sportovní králíky chovají registrované chovatelské stanice a králík dostane vystaven papír původu a bude mít tetování. Králík se může začít učit skákat během celého života, nejdříve však od 3 měsíců.

Jak vypadají překážky pro králičí hop?

Překážka se skládá ze dvou částí – 2 bočnice a určitý počet tyček. Bočnice obsahují speciální háčky, na kterých jsou tyčky položeny. Tyčky vždy i při lehkém dotyku musí snadno spadnout, pokud by byly upevněny napevno, králíček by se mohl vážně zranit. Překážka vždy musí stát pevně na zemi.

prekazky kralici hop

Postavením více překážek za sebe získáme celou dráhu. Králík vždy musí skákat buď na trávě nebo koberci s nízkým vlasem (běhouny), nikdy ne na betonu, kluzkých a tvrdých površích. Pozor také na koberce s vysokým vlasem, aby se králíkovi do něj nezachytávaly drápky.

Jak naučit králíka skákat králičí hop?

Králíky začínáme učit skákat nejdříve od 3 měsíců, ale zvládnou se to naučit kdykoliv během života. Od tří měsíců začínáme králíka pomalu zvykat na postroj. Králík musí být na pohyb na vodítku zcela zvyklý a nesmí mu dělat žádný problém. Králík vždy běží vepředu, my se držíme vzadu za ním a lehkým tahem korigujeme směr, který běží.

Později mu můžeme postavit za sebe pár překážek bez tyček nebo tyčky položíme jen na zem a učíme ho běhat rovně bez zastavování. Ve 3-4 měsících věku králíka se držíme výšky překážek pouze okolo 5-10 cm, nepřeháníme to ovšem na prvním tréninku ani u dospělých králíků.

kralici hop male prekazky

V 5 měsících už králíci mohou skákat 25 cm do výšky a 30 cm do dálky, což se rovná lehké třídě. S přibývajícím věkem a zkušenostmi zvětšujeme obtížnost překážek, na nic však nespěcháme, abychom králíkovi příliš nezatěžovali kosti a klouby.

Na dalších trénincích můžeme přidávat více překážek a zvětšovat mezi nimi mezery (u lehké rovinky je požadované rozmezí mezi překážkami 180 cm a to se s vyššími kategoriemi prodlužuje).

Nejlépe až od 10 měsíců mohou králíci začít skákat skok vysoký a daleký a elitní třídu. Trénujte nejlépe 1x, maximálně 2x, týdně, nikdy králíka ale nepřetěžujeme a zajistíme mu pohyb i mimo tréninky.

kralici hop skok

Pokud králík neběhá, můžeme se ho zezadu lehce dotknout rukou (ne nohou) nebo na něj mlasknout, nikdy ale nezvyšujeme hlas a nevoláme “hop” apod. Králíka nikdy za vodítko nezvedáme, necukáme s ním, netaháme jej, nijak fyzicky netrestáme! Při skákání se vždy držíme za králíkem, nikdy jej nepředbíháme ani netaháme dopředu.

Kde seženu překážky na králičí hop?

Překážky pro králičí hop je možno zakoupit např. na internetu, případně si je můžete vyrobit i sami doma. U domácí výroby ovšem pozor, tyčky musí být z lehkého materiálu, nikdy nesmí být upevněny napevno a háčky na překážce musí být udělány tak, aby tyčka i při lehkém dotyku ihned spadla. Pokud by tyčka byla upevněna napevno nebo by špatně vypadávala z háčku, hrozí vážné zranění králíka.

Kde mohu s králíkem skákat?

Vždy musíme skákat buď na trávě, nebo na neklouzavém koberci, případně na písku, nikdy ale ne na betonu nebo tvrdé dlažbě bez koberce. Úplně nejlepší ale je najít si tréninkové centrum nebo někoho v okolí, kdo se hopu již déle věnuje a provede vás začátky, vše vás naučí a vysvětlí. Více informací najdete také přímo na stránkách klubu králičího hopu.

Disciplíny a výkonnostní kategorie

Králičí hop má 4 oficiální disciplíny, ve kterých můžete závodit a 5 výkonnostních kategorií.

Disciplíny v králičím hopu

Přečtěte si, jakým způsobem bývají umístěny překážky v jednotlivých disciplínách a od kolika měsíců se králíček jednotlivých disciplín může účastnit.

Rovinná dráha

Překážky jsou umístěny v rovině za sebou. Dělí se na 5 výkonnostních kategoriií viz dále – lehká, střední, těžká, elitní a veteráni. Na závodech vítězí králík, který dráhu překoná v nejrychlejším čase a s nejmenším počtem trestných bodů („chyb“).

rovinna draha kralici hop

Parkur

Překážky jsou umístěny různě v prostoru, králík musí běžet do zatáček, podobně jako v koňském parkuru.
Závodník se orientuje podle čísel u překážek a před začátkem závodu si může dráhu bez králíka projít. V parkuru je na závodníkovi, aby králíka na překážky správným směrem a ve správném pořadí navedl. Hodně králíků si poté dráhu již zapamatuje.

kralici hop parkur

Parkur se, stejně jako rovinná dráha, dělí na 5 výkonnostních kategorií – lehká, střední, těžká, elitní a veteráni. Na závodech vítězí králík, který dráhu překoná v nejrychlejším čase a s nejmenším počtem trestných bodů.

Skok vysoký

Jedná se o jednu vysokou překážku, která se v každém kole postupně zvyšuje. Na překonání každé výšky má králík 3 pokusy (překonání = přeskočení bez shození jediné tyčky). Pokud králík výšku nepřekoná, vypadává a do dalšího kola nepostupuje. Králík se může pokusit překážku přeskočit z libovolné strany.
Skok vysoký králík může skákat od 10 měsíců.

skok vysoky kralici hop

Skok daleký

Jedná se o jednu dlouhou překážku, která se v každém kole postupně prodlužuje. Na překonání každé délky má králík 3 pokusy. Pokud králík délku nepřekoná, vypadává a do dalšího kola nepostupuje. Skok daleký králík může skákat od 10 měsíců.

skok daleky kralici hop

Výkonnostní kategorie králičího hopu

Disciplíny rovinná dráha a parkur se dále dělí na výkonnostní kategorie. Na závodech králík sbírá body a při získání určitého počtu smí přestoupit do vyšší kategorie.

  1. Lehká – jedná se o základní kategorii, kategorii pro začátečníky, kde musí každý králík začínat.
  2. Střední -kategorie pro pokročilé králíky, do které mohou přejít z lehké třídy.
  3. Těžká – druhá nejtěžší kategorie, králík do ní může přejít ze střední třídy.
  4. Elitní – nejvyšší možná kategorie, králík do ní může přejít z těžké třídy.
  5. Veteráni – jedná se o kategorii pro staré nebo zdravotně omezené králíky (ne však s infekčními onemocněními nebo vážným handicapem). Přestoupit do veteránů mohou králíci z minimálně střední třídy, starší 5 let, nebo s veterinárním potvrzením.

Tituly a certifikáty

Na oficiálních závodech mohou králíci sbírat i certifikáty, na základě kterých jim poté může být udělen titul před jméno (Champion, Super Champion, Great Champion, Grand Champion).

Závody v králičím hopu

Oficiální závody v králičím hopu se pořádají všude po republice i v zahraničí.

Co zařídit před závody?

  • Každý závodník musí být starší 10 let.
  • Králíci mohou závodit od 5 měsíců, musí být v dobré kondici, zdraví a mít s sebou platný očkovací průkaz. Králík musí také před závody podstoupit veterinární prohlídku.
  • Mimo očkovací průkaz musí mít každá závodní dvojice výkonnostní průkaz (dále „VP“).
  • Závodní dvojice potřebuje vhodný a padnoucí postroj a vodítko dlouhé minimálně 3 metry.
  • Králík musí být na postroj s vodítkem 100% naučený a zvyklý.
zavody v kralicim hopu

Do VP se zapisují všechna umístění ze všech závodů. Žádost o vystavení VP je ke stažení na stránkách Klubu králičí hop a ten vám následně dorazí poštou.

Závodník může závodit s více králíky, každý králík ale musí mít svůj výkonnostní průkaz. Pokud králík závodí s více lidmi, každý musí mít VP na své jméno. V jeden den však králík může startovat pod vedením pouze jednoho závodníka.

Každý králík musí začínat závodit v lehkých třídách a do vyšších tříd může postupovat po získání určitého počtu bodů. Body králík získává při umístění na stupni vítězů.

Musím být členem nějaké organizace?

Pro start pouze v lehké třídě rovinné dráhy a parkuru není nutné být členem Klubu králičí hop (dále „KKH“). Pokud ovšem chceme závodit ve všech disciplínách a posouvat se do vyšších výkonnostních kategorií, je nutné členem být. Do klubu se může přihlásit pouze člen Základní organizace Českého svazu chovatelů, z.s. Většina měst má svůj vlastní svaz.

Člen KKH může závodit ve výšce a dálce, středních a vyšších třídách, účastnit se Mistrovství, mít vlastní chovatelskou stanici sportovních králíků, pořádat závody apod.

Každý králík musí před závody projít veterinární prohlídkou. Králík, který nemá platný očkovací průkaz nebo vhodný zdravotní stav, nebude na závody vpuštěn.

Kdo vyhrává závody v králičím hopu?

Pro úspěšné závody je třeba být v dobré synergii s králíkem. To znamená, že vás oba musí skákání bavit a přinášet vám radost. Závodům by také měla předcházet spousta tréninků doma. Na závody dohlíží rozhodčí.

vitez kralici hop

Rovinka a parkur

Při rovince a parkuru vždy vyhrává ten králík, který dráhu překoná v nejrychlejším čase a s nejméně chybami. Jako chyba se bere shození tyčky, špatné překonání překážky, překročení časového limitu apod.

Každý králík má 2 běhy, na některých závodech se ale musí do druhého běhu kvalifikovat dobrým výsledkem z toho prvního. To znamená, že aby měl nárok na druhý pokus, musí se mu dařit už v tom prvním. Výsledky obou běhů se následně sečtou, nebo se pořadí rozhoduje na základě lepšího běhu.

Skok vysoký a daleký

Výšku a dálku vyhrává králík, který přeskočí nejvyšší výšku / nejdelší dálku na co nejmenší počet pokusů. Na překonání určité výšky/dálky má každý králík 3 pokusy, jakmile určitý počet cm nepřeskočí ani na třetí pokus, vypadává a dále nepokračuje.

Rozhodčí také dohlíží na správné chování ke králíkům, za hrubé chování může být závodník diskvalifikován.

Kdy se konají závody v králičím hopu?

Kde a kdy se jaké závody konají, spolu s přihláškami a propozicemi, najdete na stránkách KKH. Závody probíhají buď na travnatém povrchu, na kobercích, nebo na písku (většinou v koňských halách). Některé závody jsou dokonce vícedenní.

Na většině závodů jsou králíci ubytovaní ve vlastních přepravkách nebo klecích. Králíci během závodů vždy musí mít dostatek místa a času na odpočinek, čerstvou vodu a seno. Na závody si s sebou můžete vzít i vlastní výběh, kde může králík mezi jeho starty odpočívat.

Jak se dozvím, kdy závodím?

Kdy s kterým králíkem závodíte se dozvíte ze startovních listin. Je třeba dodržovat pořadí závodníků, být na startu připraven včas a se správným králíkem.

Po dobu celého dne je na místě závodu postavena i tzv. rozcvičovací dráha, kde je možno si králíka rozeskákat před každým jeho startem. Rozcvičovací dráha ovšem neslouží pro trénink, nýbrž opravdu jen pro protažení a rozkoukání králíka.

draha pro kralika

Jak naučit králíka skákat?

Králík musí být zvyklý na postroj a vodítko. Nejprve necháme králíka jen probíhat mezi bočnicemi překážek, aby si zvykl na směr, kterým má běžet. Poté přidáme 1 tyčku a necháme králíka ji skočit. Pokud králík pochopí, co po něm chceme, můžeme přidávat více tyček, překážek i zvětšovat rozestupy mezi překážkami. Nikdy to ovšem nepřeháníme a králíka do ničeho nenutíme.

Jak začít s králičím hopem?

Základ je mít králíka s platným očkováním. Nejprve je třeba králíka naučit na postroj s vodítkem, poté mu můžeme postavit první překážky – překážky lze zakoupit na internetu, nebo vyrobit doma (tyčky vždy musí snadno spadnout, nesmí být přidělány napevno). Začínáme s 1 tyčkou a počet tyček i překážek postupně zvyšujeme, nikdy to však nepřeháníme a králíka do ničeho nenutíme. Nejlepší, jak začít s hopem, je najít si tréninkové centrum ve vašem okolí nebo požádat o radu zkušeného závodníka.

Kde vznikl králičí hop?

Králičí hop vznikl ve Švédsku v 70. letech 20. století po vzoru koňských parkurů. Rozšířil se poté do Dánska, Německa, České i Slovenské republiky.

Jak vyrobit překážky na králičí hop?

K výrobě nejzákladnější překážky postačí 2 prkna kolmo přidělaná k dřevěné podstavě – bočnice. Do bočnic se následně vyvrtají díry a do děr se vloží háčky z pevného drátu do tvaru „U“. Tyčky by měly být z lehkého a pružného plastu a nikdy nesmí být k překážce přidělány napevno, mohlo by dojít z vážnému zranění zvířete.