Očkování králíka

Péče Marek & Barča 21. 07. 2022

Očkování králíka probíhá zpravidla kolem 10. týdne věku. Očkují se proti moru a myxomatóze, což jsou virová onemocnění, která mohou být pro králíky smrtelná, protože jsou neléčitelná. Ve velkochovech se také můžeme setkat s očkováním proti bakteriálnímu onemocnění pasteurelóze (tzv. nakažlivá rýma) či kožnímu onemocnění trychofytóze.

Po půl roce až roce od očkování vždy dochází k dalšímu přeočkování. Protože se nákaza virových onemocnění může šířit i vzduchem či komáry, je nutné očkovat každého králíčka.

Kdy očkovat králíka?

S očkováním se začíná ve věku králíka 10 týdnů. Pokud je však nepříznivá nákazová situace, tak se proti moru dá očkovat v 6 týdnech, proti myxomatóze ve 4 týdnech věku, ale je nutné jej vždy v těch 10 týdnech znovu přeočkovat. Poté se již pravidelně očkuje zpravidla po roce (či půl), kdy imunita proti moru trvá až 12 měsíců od očkování, proti myxomatóze asi 4-6 měsíců.

Králík jménem BlueBerry

Já byl na očkování až ve 12. týdnu. Trochu jsem to zaspal, ale do té toby jsem nebyl venku ani nejedl nic čerstvého.

UvozovkaUvozovka

Proč očkovat králíka?

Králíka je vhodné očkovat, i když pobývá doma. Nákaza se totiž může šířit i vzduchem. Pokud by králík onemocněl myxomatózou, mohl by uhynout do 14 dní. U králičího moru je průběh ještě rychlejší a nakažení králíci umírají do 24 hodin.

Očkování je prevence nemocí

Myxomatóza je virové onemocnění, jehož původcem je virus poxvirus. Inkubační doba se pohybuje mezi 6-10 dny. Nákaza se velmi rychle šíří kontaktem s nemocnými králíky, kontaminovaným krmivem, vodou, vzduchem, pomůckami či bodavým hmyzem. Známky nemoci mohou být: překrvení spojivek, otok víček, výtok z očí, horečka, nechuť k jídlu. Typickými projevy jsou pak myxomatózní uzly (pozorujeme tedy „boule“ na králíkovi) kolem očí, uší, na hlavě, nozdrách, zevních genitáliích a jiných částech těla. Toto onemocnění je neléčitelné a jedinou ochranou je preventivní očkování králíka.

Králičí mor je virové onemocnění, jehož původcem je virus kalcivirus. Příznaky nemoci se projevují 1-3 dny po nakažení. Nákaza se šíří obdobně jako myxomatóza (nemocnými králíky, kontaminovaným krmivem, vodou, pomůckami a komáry). Známky nemoci mohou být: nechuť k jídlu, průjem, křeče, malátnost (zvláštní pohyby), ochrnutí, vydávání neobvyklých zvuků až typické krvácení z nosu a konečníku. Onemocnění je v důsledku neléčitelné a končí fatálně. Jedinou účinnou ochranou je vakcinace (preventivní očkování králíka)

Jakou vakcínou očkovat králíka?

Za nejlepší vakcínu je považována kombinovaná vakcína jak proti moru, tak proti myxomatóze Pestorin Mormyx, kterou je pravidelně co půl roku očkován i Blueberry. Další kombinovanou vakcínou je poté Nobivac Myxo-RHD.

Nekombinovaná vakcína pouze proti moru se potom nazývá Pestorin, vakcína pouze proti myxomatóze pak Myxoren.

Kolik stojí očkování králíka?

Cena očkování není jednotná, každá veterinární ordinace si ji nacení individuálně. Vakcinace kombinovanou vakcínou Pestorin Mormyx se průměrně pohybuje okolo 200-300 Kč.

Často kladené otázky

Kdy očkovat králíka?

Nejčastěji se králík očkuje poprvé v 10 týdnech. Může se očkovat i dříve pokud by bylo riziko jeho nákazy. Po prvním očkování se chodí na přeočkování co půl roku.

Proč očkovat králíka?

Očkování je prevence před nemocemi. Pokud by králík onemocněl myxomatózou, mohl by uhynout do 14 dní. U králičího moru je průběh ještě rychlejší a nakažení králíci umírají do 24 hodin.

Kde naočkují králíka?

Králíka naočkují v téměř každé veterinární ordinaci. Je třeba dopředu zavolat a dohodnout se na termínu a jestli tuto službu poskytují.